Babyonline.pl
 
 
Gry
Rozwiń menu

Czy Twoje dziecko ma SGA?

| aktualizacja: 09.08.2017 | 0

Jaką masę urodzeniową miało Twoje dziecko? Sprawdź, to koniecznie, bo zbyt niska waga noworodka może w przyszłości prowadzić do problemów ze wzrostem.

separator
Wyślij e-mailem
separator
Oceń :
(2)
SGA
fot. materiały prasowe
Niewielu z nas, rodziców, pamięta masę urodzeniową dziecka, gdy brzdąc ma już kilka lat. Warto jednak sobie o tym przypomnieć, bowiem okazuje się, że zbyt niska waga i długość ciała noworodka mogą być przyczyną niskorosłości, której objawy zaobserwujesz dopiero za kilka lat.

Co to jest SGA?

SGA (ang. small for gestational age) rozpoznaje się u noworodka za małego w stosunku do wieku ciążowego. Zgodnie z definicją WHO SGA odnosi się do masy i/lub długości ciała wynoszących poniżej 10 percentyla w stosunku do wieku ciążowego w odniesieniu do siatek centylowych dla danej płci i populacji. Jeśli lekarz nie dysponuje dokładnymi danymi dotyczącymi wieku ciążowego, za niską masę urodzeniową dla noworodków urodzonych o czasie przyjmuje się masę poniżej 2500 g. Według danych statystycznych z różnych źródeł dzieci z SGA rodzi się od około 2,3 do 10%.. Większość z nich urodzonych o czasie „nadgania” deficyty wzrostowe (ang. catch-up growth) do 2. roku życia, a dzieci z SGA urodzone przedwcześnie – do 4. roku życia, jednak ok. 10% dzieci z SGA pozostaje niskorosłymi w okresie dzieciństwa, a ok. połowa z nich nigdy nie osiągnie wzrostu ostatecznego powyżej 3. centyla lub będzie mieścić się w dolnych zakresach norm populacyjnych (161±8 cm dla mężczyzn i 147,6±7,2 cm dla kobiet). Osoby urodzone z SGA stanowią ok. 20% wszystkich niskorosłych dorosłych, co jest dość znaczącym odsetkiem.

SGA a niskorosłość

Przyczyną niskorosłości w SGA może być niedobór hormonu wzrostu, choć uważa się, że częstszą przyczyną tego stanu są czynnościowe zaburzenia wydzielania tego hormonu. Rozpoznanie SGA opiera się na stwierdzeniu zbyt małej masy i/lub długości ciała noworodka w stosunku do jego wieku ciążowego, a więc noworodek jest mały już w momencie narodzin. Dzieci z faktycznym niedoborem hormonu wzrostu rodzą się często z prawidłową masą i długością ciała, a deficyty wzrostowe ujawniają się dopiero po 2. roku życia. U dzieci z SGA mogą występować zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu oraz produkcja jego nieprawidłowych izoform lub częściowa niewrażliwość receptora tego hormonu. Wszystkie maluchy ze zbyt niską masą urodzeniową wymagają częstej obserwacji ogólnope­diatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem tempa wzrastania i przyrostu masy ciała w okresie niemow­lęcym i wczesnodziecięcym, a następnie także przebiegu dojrzewania płciowego. Dzięki temu w pierwszych 2 latach życia można wyselekcjonować dzieci, które nie wyrównują deficytów wzrostowych i wymagają dalszej specjalistycznej diagnostyki zaburzeń wzrastania przez endokrynologa dziecięcego.

Jak leczyć niskorosłość spowodowaną SGA?

Niskorosłość spowodowaną SGA można leczyć za pomocą preparatu hormonu wzrostu. W 2001 r. terapia rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłych dzieci z SGA została zaakceptowana przez Agencję ds. Żywno­ści i Leków (Food and Drug Administration, FDA), a w 2003 r. – przez Europejską Agencję ds. Oceny Leków (European Agency for the Evaluation of Me­dicinal Products, EMEA). Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu u niskorosłych dzieci z SGA jest również stosowa­ne w Polsce, od 2015 r. jest dostępne w ramach refundacji. Początkowa ścieżka diagnostyczna jest wspólna dla wszystkich dzieci niskorosłych. Należy do niej między innymi dokładna ocena endokrynologiczna.

Źródła: Beń-Skowronek Iwona, Leczenie niskorosłości u dzieci, „Forum Pediatrii Praktycznej”, nr 11/2016.
Kalina Maria A., Dziecko urodzone za małe w stosunku do wieku ciążowego (SGA) – problemy endokrynologiczne i metaboliczne oraz możliwości terapeutyczne, „Standardy Medyczne” 2017, t. 14, s. 241–250.
Rudzka-Kocjan Agnieszka, Szalecki Mieczysław, Zastosowanie ludzkiego rekombinowanego hormonu wzrostu w leczeniu niedoborów wzrostu u dzieci urodzonych z mała urodzeniową masą ciała, http://www.standardy.pl/artykuly/id/302#.
Smyczyńska Joanna, Wskaźniki auksologiczne przydatne w diagnostyce dzieci z niedoborem wzrostu i w monitorowaniu skuteczności ich leczenia, „Endokrynologia Pediatryczna”, vol. 12/2013 Nr 2(43).


Artykuł powstał z udziałem firmy Sandoz Polska Sp. Z o.o.
 
SAND /080/07-2017 
separator
Wyślij e-mailem
separator
X

Logowanie

avatar

Nie masz jeszcze konta ?

Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?