Babyonline.pl
 
 
Gry
Rozwiń menu

Dodatki do zasiłku rodzinnego: zobacz, o co możesz się ubiegać

| aktualizacja: 07.03.2017 | 0

Jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego, mogą też przysługiwać ci dodatki do zasiłku. Zobacz, jakie, komu przysługują i ile wynoszą.

separator
Wyślij e-mailem
separator
Oceń :
(1)
Dodatki do zasiłku rodzinnego
fot. Fotolia
Dodatki do zasiłku rodzinnego to dodatkowa pomoc finansowa dla rodziców, którym przyznano prawo do zasiłku rodzinnego. Są to świadczenia rodzinne gwarantowane przez państwo i stanowią pomoc finansową dla rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674,00 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego nie jest wyższy niż 764,00 zł. Jeśli twój dochód jest wyższy (lecz nie o więcej niż suma kwot zasiłku rodzinnego i dodatków), możesz otrzymać różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Zobacz, jakie dodatki do zasiłku rodzinnego możesz otrzymać.

Jakie dodatki do zasiłku rodzinnego?

Jeśli przyznano ci prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego, możesz też ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku:
 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek ten wynosi 1000 zł, w przypadku ciąży mnogiej, dodatek przysługuje na każde dziecko.  Możesz otrzymać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, tylko jeśli pozostawałaś pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka musisz złożyć do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:
 • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia (jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek ten wynosi 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, ale nie dłużej niż przez 24 miesiące. W przypadku ciąży mnogiej okres ten wydłuża się do 36 miesięcy, a w przypadku dziecka o orzeczonej niepełnosprawności 72 miesięcy. Jeśli korzystasz z urlopu równocześnie z ojcem dziecka, przysługuje wam jeden dodatek. 

Nie otrzymasz tego dodatku, jeśli:
 • pracujesz w tym okresie zarobkowo
 • otrzymujesz zasiłek macierzyński
 • przed urlopem wychowawczym pracowałaś krócej niż przez 6 miesięcy
 • korzystasz ze świadczenia rodzicielskiego
 • twoje dziecko przebywa w palcówce zapewniającej całodobową opiekę (z wyjątkiem placówek zdrowotnych)
 • nie sprawujesz osobistej opieki nad dzieckiem.
Otrzymasz tylko jedno, wybrane przez siebie, świadczenie, jeśli masz jednocześnie prawo do następujących świadczeń:
 • świadczenia rodzicielskiego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

Dodatek dla samotnego rodzica wynosi 193,00 zł miesięcznie na jedno dziecko (maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci). W przypadku dziecka o orzeczonej niepełnosprawności dodatek jest wyższy o 80 zł na jedno dziecko, ale nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, o ile nie otrzymują oni alimentów ponieważ:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

Dodatek ten wynosi 95,00 zł miesięcznie na 3 i kolejne dzieci i przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu, jeśli wystąpił z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

Ten dodatek wynosi 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 r.ż. i 110 zł na dziecko od 5-24 r.ż.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:
 • matce lub ojcu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeśli wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
 • opiekunowi prawnemu dziecka
Ten dodatek przeznaczony jest na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 • do 16 lat, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • od 16 - 24 r.ż., jeżeli dziecko posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten wynosi:
 • 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej poza miejscem zamieszkania (w przypadku dziecka niepełnosprawnego obejmuje to również szkołę podstawową i gimnazjum) 
 • 69 zł, jeśli dziecko dojeżdża do innej miejscowości do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek w wysokości 100 zł przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.. Wniosek należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

źródło: mpips.gov.pl

Przeczytaj też:
separator
Wyślij e-mailem
separator separator
Komentarze (0)
avatar
X

Logowanie

avatar

Nie masz jeszcze konta ?

Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?