Babyonline.pl
 
 
Gry
Rozwiń menu

Pierwsze w Polsce finansowe kary za nieszczepienie dzieci

| aktualizacja: 08.04.2015 | 44

Są już pierwsze kary finansowe dla rodziców, którzy nie zaszczepili dzieci. Sprawdź, ile wynoszą.

separator
Wyślij e-mailem
separator
Oceń :
(2)
szczpienia dzieci
fot. Fotolia
W województwie pomorskim są już pierwsze postanowienia o nałożeniu kar finansowych na rodziców, którzy nie wykonują u dzieci szczepień obowiązkowych. I pojawiają się już kolejne pomysły, jak zmusić rodziców do szczepienia dzieci.

Pomimo obowiązku ustawowego o szczepieniu dzieci na choroby zakaźne, w Polsce wciąż rośnie liczba nieszczepionych dzieci. Na Pomorzu jest ich aż 1695. Już w ubiegłym roku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 84 wnioski o nałożenie kary, jednak z powodu błędów w dokumentach, wnioski zostały cofnięte. W lutym urząd zalała fala poprawionych wniosków i na chwilę obecną jest ich około 90, a na ośmioro rodziców nałożono grzywny.

Kiedy rodzice mogą otrzymać karę?

Rodzice, którzy zaciekle uchylają się od zaszczepienia dziecka, otrzymują z sanepidu upomnienie z wezwaniem do szczepienia. Jeśli to nie przynosi rezultatów, inspektor sanitarny przesyła wniosek do wojewody o nałożenie kary, bo zgodnie z orzeczeniem NSA (Naczelny Sąd Administracyjny), tylko wojewoda może to zrobić.
- To nie jest kara, a środek, który ma przymusić rodziców do zrealizowania ustawowego obowiązku, jakim jest szczepienie dzieci - mówi Roman Nowak, rzecznik wojewody.

Ile wynosi kara za nieszczepienie?

2500 złotych - tyle wynosi kara finansowa dla rodziców, którzy mają teraz osiem miesięcy na zrealizowanie zaległego szczepienia oraz osiem miesięcy na zapłacenie grzywny. Jeśli rodzice zaszczepią dziecko, mogą złożyć wniosek o umorzenie kary. Jeśli zaś nie, będą na nich nakładane kolejne grzywny.
Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jednorazowa grzywna może wynieść maksymalnie 10 tys. zł. Jednak grzywnę można nakładać wielokrotnie. Gdy to nie pomoże zostaną wdrożone procedury karne, a nawet ograniczenie praw rodzicielskich, za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.
- Wojewoda nie ocenia, czy szczepienia są dobre, czy złe. Nie polemizuje także z rodzicami, którzy są przeciwko szczepieniom. Rolą wojewody jest wyegzekwować obowiązek ustawowy - dodaje rzecznik.

W Gdańsku, gdzie jest 245 niezaszczepionych dzieci, pojawił się nawet pomysł, aby w rekrutacji do samorządowych żłobków i przedszkoli premiować szczepione dzieci. Z czasem zobaczymy, czy wejdzie on w życie.

Zobacz także: Rodzice dyskutują o szczepieniach
separator
Wyślij e-mailem
separator separator
Komentarze (44)
avatar

AB
AB | 2017-05-16 16:04 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Jak czytam te komentarze to mam wrażenie, ze uposledzeni to sa chyba niektórzy rodzice. Jeśli się komuś nie podoba że trzeba się szczepic to zapraszam na bezludną wyspę. Rzeczowe źródła w postaci Youtube i artykułów w Internecie np brawo! Polecam rowiez artykuł o ojcu którego córka chora była na białaczkę i dzięki temu że inni rodzice nie szczepili swoich dzieci nie mógł posłać dziecka do przedszkola i zapewnić jak choć trochę normalnego życia!

Odpowiedz

max
max | 2016-02-21 17:16 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

ŻADEN ZABIEG MEDYCZNY NIE JEST W POLSCE PRZYMUSOWY I TA SAMA ZASADA DOTYCZY SZCZEPIEŃ !!
Słowo "obowiązkowe" nie oznacza przymusu, tylko obowiązek OBYWATELSKI, z którego mogę skorzystać albo nie. Szczepienia w Polsce nie są obowiązkiem prawnym !! Wojewodowie,, którzy nakładają grzywny robią, to BEZPRAWNIE!
To nie jest III Rzesza, a my nie jesteśmy więźniami obozu koncentracyjnego, których poddaje się przymusowym zabiegom medycznym !!!.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. dokładnie oraz jasno orzeka, iż szczepienia mogą spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu, a także śmierć.
2. Za zmuszanie rodziców do szczepień oraz świadome, celowe narażanie życia i zdrowia dzieci na ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu można stanąć przed sądem (zgodnie z Art. 160. § 1. Kodeksu karnego).
„Nie ma podstaw prawnych” do nałożenia kary finansowej na rodziców odmawiających szczepienia
Już na etapie kiedy przychodnia wysyła wasze dane do Sanepidu popełnia przestępstwo !! Ochrona danych osobowych- za to grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech !! Sanepidy też takie przestępstwo popełniają wysyłając wasze dane do Wojewody, żeby was ukarał !!
Sprawy w sądach z Wojewodami macie w 100% wygrane, grunt, to się ich nie bać i walczyć z nimi, to papierowy tygrys i pokonacie go papierem !
Polecam artykuł w internecie-"Kult ropnych wydzielin", oraz doskonały wykład na you tube-'Toksyczne szczepienia"

Odpowiedz

Viktor Vektor
Viktor Vektor | 2015-10-05 17:36 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Lekarze nie dopuścili do obowiązkowych szczepień wśród pracowników służby zdrowia. Przecież to hipokryci...

Odpowiedz

Antyignorant
Antyignorant | 2015-10-05 17:26 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

co to za wojewoda jeśli nie widzi sprzeczności z konstytucją, prawami człowieka i pacjenta, nie mówiąc już o wiążących umowach międzynarodowych?

Odpowiedz

....
.... | 2015-04-12 02:19 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

autyzm, asperger, upośledzenia lekkie i dostosowania wymagań - zdarza się, że i 50% klasy w zwykłej szkole powszechnej (bez klas integracyjnych !) , ma upośledzenia i orzeczenia !!!!!!

Odpowiedz

....
.... | 2015-04-12 02:09 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Polscy nauczyciele właśnie zaczynają dostrzegać wzrost przypadków upośledzonych dzieci w szkołach - w 2011 roku poszedł do szkół pierwszy rocznik zaszczepionym MMR, teraz mają właśnie w ławkach już 4 roczniki zaszczepione MMR, więc zaczynają widzieć..... LAWINA RUSZYŁA A W POLSCE ZACZĘŁA SIĘ W 2004 ROKU WRAZ Z WPROWADZENIEM MMR !!! :(

Odpowiedz

jagna
jagna | 2015-04-11 23:47 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Polscy podatnicy wkrótce będą płacić odszkodowania za urzędniczą głupotę i arogancję w sprawie przymusu szczepień :)

Odpowiedz

jagn
jagn | 2015-04-11 23:46 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

cd...
NIE MA PRZEPISU USTAWY SZCZEGÓLNEJ (O CHOROBACH ZAKAŹNYCH), KTÓRY NAKŁADAŁBY SANKCJE ZA ODMOWĘ SZCZEPIEŃ TZW. "OBOWIĄZKOWYCH" !!! To oznacza, że nakładane sankcje za nieszczepienie SĄ BEZPRAWNE zarówno w świetle prawa krajowego, jak i prawa nadrzędnego w stosunku do krajowego, czyli międzynarodowych przepisów zawartych w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności !

Odpowiedz

jagna
jagna | 2015-04-11 23:41 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

cd...
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Artykuł 6
Prawo do rzetelnego procesu sądowego
1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości.
2. Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.
3. Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:
a) niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżeniu;
b) posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;
c) bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony, do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;
d) przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia;
e) korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w sądzie.
Artykuł 7
Zakaz karania bez podstawy prawnej
1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony.
2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby winnej działania lub zaniechania, które w czasie popełnienia stanowiły czyn zagrożony karą według ogólnych zasad uznanych przez narody cywilizowane.
Artykuł 13
Prawo do skutecznego środka odwoławczego
Każdy, kogo prawa i wolności zawarte w niniejszej Konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas, gdy naruszenia dokonały osoby wykonujące swoje funkcje urzędowe.
Protokół nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Artykuł 4
Zakaz ponownego sądzenia lub karania
1. Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu przed sądem tego samego Państwa za przestępstwo, za które został uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem lub uniewinniony zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego tego Państwa.
2. Postanowienia poprzedniego ustępu nie stoją na przeszkodzie wznowieniu postępowania zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego danego Państwa, jeśli wyjdą na jaw nowo odkryte fakty lub jeśli w poprzednim postępowaniu popełniono poważną pomyłkę, która mogła mieć wpływ na wynik sprawy.
3. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie może być uchylone na podstawie artykułu 15 Konwencji.

Odpowiedz

jagna
jagna | 2015-04-11 23:41 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Grzywny tej nie można nakładać wielokrotnie, ponieważ łamie to prawa człowieka i Polska przegra przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z tak okradzionym obywatelem :)
Jeśli chodzi nałożone grzywny - NAŁOŻENIE NIE OZNACZA JESZCZE, ŻE BĘDZIE TO NAŁOŻENIE SKUTECZNE ! Nakładać sobie może, ale po pierwsze BĘDZIE MUSIAŁ SKORYGOWAĆ KWOTĘ ZNACZNIE W DÓŁ :)))), PO DRUGIE, JEŚLI NAŁOŻY PO RAZ DRUGI, BĘDZIE POINFORMOWANY O ŁAMANIU PRAW CŻŁOWIEKA I SPRAWA ZOSTANIE SKIEROWANA DO ETPC - a jak twierdzi Polski Rzecznik Praw Obywatelskich, polskie prawo administracyjne jest w tym zakresie bezprawne i łamie PRAWO CZŁOWIEKA DO SPRAWIEDLIWEGO SĄDU :)))))
RPO LIPOWICZ: "[...] Zasygnalizowane problemy i wątpliwości trzeba postrzegać na tle Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(91) 1 z dnia 13 lutego 1991 roku oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kształtującego się na podstawie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. [...]
3. Nikt nie może być dwukrotnie karany administracyjnie za ten sam czyn (act) na podstawie tej samej normy prawnej albo norm chroniących ten sam interes społeczny (Rules protecting the same social interest):
6. Do sankcji administracyjnych należy stosować normy urzeczywistniające następujące postulaty (wynikające z rezolucji Komitetu Ministrów nr (77) 31):
[...] VI. Z zastrzeżeniem zgody osoby zainteresowanej oraz zgodnie z przepisami prawa zasady wskazane w punkcie 6. można uznać za zbędne w sprawach o mniejszym znaczeniu, w których mogą być wymierzone niewielkie sankcje pieniężne; jeśli jednak
osoba, w stosunku do której ma być wymierzona sankcja, zgłasza zastrzeżenia do jej wielkości, to należy stosować wszelkie gwarancje wymienione w punkcie szóstym;
8. Akt nakładający sankcję administracyjna winien podlegać kontroli sądowej.[...]
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę m.in. na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Sądu Najwyższego dotyczące kar administracyjnych. Trybunał w Strasburgu opowiada się za szerokim rozumieniem pojęcia „sprawy karnej" i dąży do szerokiego stosowania gwarancji procesowych zawartych w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela. W konsekwencji sprawy rozpatrywane na tle art. 6 EKPC Trybunał traktuje jako sprawy karne, niezależnie od tego jak są kwalifikowane w prawie krajowym. [...]
RPO KOCHANOWSKI: "Podstawą nałożenia sankcji administracyjnej może być wyłącznie przepis ustawy. Niedopuszczalne jest też kilkakrotne karanie w trybie administracyjnym za „to samo”. Koresponduje to z art. 4 protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, który wyraźnie znosi podwójne karanie za jeden czyn [...]"
cdn...

Odpowiedz
X

Logowanie

avatar

Nie masz jeszcze konta ?

Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?