Babyonline.pl
 
 
Gry
Rozwiń menu

Ulga na dziecko: komu i w jakiej wysokości przysługuje?

| aktualizacja: 21.02.2017 | 1

Początek roku to okres rozliczania się z fiskusem. Przeczytaj, komu przysługuje ulga na dziecko w 2017 roku i w jakiej wysokości.

separator
Wyślij e-mailem
separator
Oceń :
(1)
ulga na dziecko 2016
fot. Fotolia
Ulga na dziecko 2017 odliczana jest w deklaracji PIT za 2016 rok. Kwestie dotyczące ulgi na dziecko określone są w art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami tej ustawy, podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej określonej w ustawie i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, określoną kwotę na każde małoletnie dziecko, jeśli w stosunku do tego dziecka w roku podatkowym (co najmniej przez jeden dzień):
 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Do skorzystania z tej ulgi uprawniają jedynie dzieci:
 • małoletnie (zasadniczo do ukończenia 18. roku życia),
 • bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 lat, jeżeli uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.
W wymienionych przypadkach odliczenie przysługuje rodzicom, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT) bądź dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Ile można odliczyć w ramach ulgi na dziecko?

Podatnik można odliczyć od podatku kwotę:
 • 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł),
 • 92,67 zł na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł, dziennie 3,09 zł),
 • 166,67 zł za trzecie dziecko (rocznie 2 000,04 zł, dziennie 5,56 zł),
 • 225,00 zł za czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2 700 zł, dziennie 7,5 zł na jedno dziecko).
Przy czym podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje tylko wtedy, gdy dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,
b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.

Kto nie może skorzystać z ulgi na dziecko?

Ulga na dziecko nie przysługuje, jeśli dziecko (poczynając od miesiąca kalendarzowego):
 • zostało na podstawie orzeczenia sądu umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
 • wstąpiło w związek małżeński.
Z ulgi na dziecko nie mogą również skorzystać podatnicy, którzy osiągnęli w danym roku podatkowym wyłącznie dochody (przychody) opodatkowane stawką liniową (19%), ryczałtem ewidencjonowanym bądź kartę podatkową.

Przeczytaj też:
separator
Wyślij e-mailem
separator separator
Komentarze (1)
avatar

kundzia
kundzia | 2017-05-01 18:25 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

jezeli matka nie pracuje, ojciec dzieci pracuje i rozlicza sie na dwoje dzieci. dzieci z nim nie mieszkaja, nie interesuje sie nimi odwiedza je razna dwa miesiace, ani dzieci ani matka tych pieniedzy nie widzi. ojciec dzieci od tego roku ma ograniczone prawa. czy wogole te pieniadze mu sie naleza?????

Odpowiedz
X

Logowanie

avatar

Nie masz jeszcze konta ?

Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?