Babyonline.pl
 
 
Gry
Rozwiń menu

Odkryto przyczynę zespołu śmierci łóżeczkowej niemowląt?

| aktualizacja: 09.04.2015 | 10

Obawa przed śmiercią łóżeczkową dziecka jest koszmarem każdej z mam. Amerykański pediatra z Seatle twierdzi, że odkrył powód nieoczekiwanego zgonu niemowląt we śnie. Czy to pozwoli matkom spać spokojniej?

separator
Wyślij e-mailem
separator
Oceń :
(2)
fot. Fotolia.pl
Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (z. ang. SIDS) to śmierć nieoczekiwana i nieprzewidywalna u dziecka, które do tej pory było całkowicie zdrowe. Ten nagły zgon dzieci nadal budzi wiele kontrowersji, jego przyczyny do dziś nie są do końca znane, ale cały czas są przedmiotem badań i pojawiają się nowe hipotezy. Dziecko nie wykazuje żadnych symptomów chorobowych, a zgon następuje w całkowicie niejasny i szokujący dla bliskich sposób. Dziecko umiera we śnie.

Czy poznanie przyczyny SIDS przywróci mamom spokojny sen?

Przez 11 lat  dr Daniel Rubens anestezjolog-pediatra ze szpitala dziecięcego badał przyczyny nagłej śmierci niemowląt. Uważa on, że SIDS  może być powiązany z niedostrzeżonym zaburzeniem czynności wewnętrznej ucha, co sprawia, że dziecko ma trudność, by automatycznie obudzić się, gdy ma problemy z oddychaniem. Jego hipoteza pokrywa się z innymi badaniami. U 31 przebadanych dzieci, które zmarły podczas snu wykryto dolegliwości w prawym uchu.
Dr Rubens uważa, że SIDS można zapobiec robiąc noworodkom w ciągu 48 godzin po urodzeniu szczegółowe badania słuchu.

Polecamy: 10 sposobów, by zapobiec SIDS

Inni naukowcy też szukają przyczyn nagłej śmierci niemowląt

Z kolei inni na­ukow­cy na ła­mach pisma „Jo­ur­nal of Phy­sio­lo­gy” informowali, że ich zdaniem przyczyną śmierci niemowląt podczas snu są zaburzenia w pracy dwóch części mózgu kontrolujących wspólnie oddychanie i przełykanie. Autorzy badań z Ma­cqu­arie Uni­ver­si­ty w Syd­ney od­kry­li, że dwa re­gio­ny mózgu współ­pra­cu­ją pod­czas snu, co umoż­li­wia od­dy­cha­nie i po­ły­ka­nie śliny i za­po­bie­ga dła­wie­niu i du­sze­niu się.
- Je­że­li je­dze­nie albo picie za­miast do prze­ły­ku trafi do dróg od­de­cho­wych w mózgu roz­po­czy­na­na jest silna od­po­wiedź obron­na - od­dech musi zo­stać wstrzy­ma­ny, tak aby za­po­biec do­sta­niu się ciała ob­ce­go do płuc. Za­bu­rze­nia tego pro­ce­su mogą leżeć u pod­staw wielu sy­tu­acji za­gra­ża­ją­cych życiu, w tym SIDS - tłu­ma­czy głów­ny autor badań, prof. Paul Pi­low­sky.
Me­cha­nizm obron­ny po­le­ga na za­mknię­ciu strun gło­so­wych oraz wy­wo­ła­niu od­ru­chu kasz­lu i prze­ły­ka­nia. To bar­dzo ważny od­ruch dla każ­de­go z nas, ale szcze­gól­nie dla ma­łych dzie­ci, po­nie­waż ślina i płyn­ny po­karm czę­sto za­le­ga­ją w ich gar­dłach. Po­mi­mo że taki od­ruch obron­ny jest nam nie­zbęd­ny, me­cha­nizm ten jest rów­nież dla or­ga­ni­zmu bar­dzo ry­zy­kow­ny - przy za­trzy­ma­niu od­de­chu, po­ziom tlenu we krwi zna­czą­co ma­le­je i może osią­gnąć nie­bez­piecz­nie ni­skie stę­że­nie, do­cho­dzi do spo­wol­nie­nia pracy serca i uszko­dze­nia wielu or­ga­nów a w kon­se­kwen­cji śmier­ci.

Według statystyk w Polsce rokrocznie z powodu SIDS umiera około 180 dzieci. W USA w ciągu roku ok. 4 tys.

Czy wy również bałyście się śmierci łóżeczkowej swojego niemowlaka?  Zdarzyło wam się, że  zrywałyście maluszka, gdyż wydawało się, że nie oddycha a ono po prostu smacznie spało?

Źródło: Popsugar, oraz „Jo­ur­nal of Phy­sio­lo­gy”

Czytaj też: Pierwsza pomoc - zakrztuszenie niemowlaka - film
separator
Wyślij e-mailem
separator separator
Komentarze (10)
avatar

gość
gość | 2016-12-28 03:41 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Ja tez polecam monitor oddechu

Odpowiedz

też mama
też mama | 2016-05-27 13:58 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Tylko monitor oddechu, polecam.

Odpowiedz

Arika89
Arika89 | 2015-04-13 20:39 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

U nas 2 razy się zdarzyło, że Mały był na bezdechu. Budziłam się z dziwnym lękiem i od razu biegłam do synka. Straszne przeżycie.

Odpowiedz

oxy
oxy | 2015-04-11 17:42 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Ja rodziłam w zwykłym szpitalu w Jaworznie i takie badanie przeprowadzają standardowo wszystkim noworodkom. Oczywiście również bałam się śmierci łóżeczkowej dlatego przez 1 miesiąc malutki spał z nami.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi

Mama
Mama | oxy | 2017-08-10 14:55 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

To akurat zwiększa ryzyko śmierci łóżeczkowej a poza tym dotyczy ona dzieci od urodzenia do ukończenia roku, z czego najczęściej występuje od 2 do ukończenia 4 miesiąca życia dziecka...

Odpowiedz

Black Lilith
Black Lilith | 2015-04-11 00:20 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Badanie słuchu tóż po urodzeniu wykonują maluchom w Szpitalu ICZMP w Łodzi. Jest to program realizowany dzięki wsparciu WOŚP. Jest to badanie bezpłatne. Również można takie badanie zrobić na własną rękę w Poradni Audiologicznej ICZMP w Łodzi.

Odpowiedz

DorotaW
DorotaW | 2015-04-09 23:49 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Moje dziecko miało takie badanie słuchu po urodzeniu w szpitalu, ale...nie w Polsce a U.K

Odpowiedz

Kasia S.
Kasia S. | 2015-04-09 16:59 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Można kupić takie urządzenie jak monitor oddechu dziecka. Instaluje się je przy łóżeczku. Gdy dziecko przestaje oddychać włącza się alarm. Dzięki temu można zdążyć z pomocą i udzielić pierwszej pomocy, do czasu przyjazdu ratowników. Instrukcje jak udzielać takiej pomocy są dostępne w poradniach pediatrycznych lub można zapytać lekarza. Koszt takiego monitora to ok.500 zł.

Odpowiedz

młoda_mama
młoda_mama | 2015-04-09 16:31 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

Jeżeli szpital ma odpowiednią aparaturę to tak. U nas akurat nie mieli i musiałam jechać do specjalnej poradni gdzie takowe badania robia :)

Odpowiedz

sfasc
sfasc | 2015-04-09 16:19 Zgłoś komentarzZgłoś komentarz do moderacji

chyba kazda matka wie ze cos takiego istnieje i kazda sie boi... Zdarzało mi sie wiele razy sprawdzac czy dziecko oddycha. Czy badania sluchu mozna wykonac odrazu w szpitalu?

Odpowiedz
X

Logowanie

avatar

Nie masz jeszcze konta ?

Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?